Kartor, mät- & fastighetsfrågor

I vår kommun är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen som samlar in, framställer och ajourhåller kartor och kartdatabaser. Vi använder oss av egeninsamlad data samt lantmäteriets och övriga myndigheters information. Från detta kartmaterial produceras underlag för planering, projektering och olika presentationer.

SimrishamnKartor

Det finns olika tillfällen man som fastighetsägare har behov av en karta. Kanske ska du bygga nytt eller bygga till något på din fastighet. Ibland kan du behöva en karta som visar hur din fastighet ser ut. Vi kan hjälpa dig med olika typer av kartor.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga till? Då kan du vara i behov av en nybyggnadskarta. Vi hjälper dig med detta. Du kan läsa mer om nybyggnadskarta här.

Mät

Vi utför olika mätuppdrag. Ska du bygga nytt hjälper vi dig med inmätning och utsättning av huset. Vi hjälper även till med gränsvisning och olika avvägningar. Du hittar mer information om vilka mätuppdrag vi utför här.

Husutsättning

När du fått bygglov kan det stå i beslutet att byggnaden ska stakas ut. För att få hjälp med husutsättning kan du kontakta oss. Mer information finns här.

Fastighetsfrågor

Simrishamns kommun är inte en s.k. fastighetsbildande myndighet. Vi kan inte skapa, ändra eller ta bort fastighetsgränser, servitut eller andra typer av rättigheter, utan detta hanteras av Lantmäteriet. Däremot har vi tillgång till stor delar av Lantmäteriets information och kan hjälpa dig med olika fastighetsfrågor.

Adressfrågor

Vi ansvarar för att sätta s.k. belägenhetsadresser i tätorterna och på landsbygden. En belägenhetsadress anger var en byggnad står till skillnad mot en postal adress som anger vart posten ska skickas, t.ex. box eller postlåda. För mer information om detta arbetet och hur det påverkar dig som invånare i vår kommun kan du läsa här.

Varför visar GPS:en fel?

Problem med GPS:er som leder bilar ut i skogen eller påstår att gårdsplanen är en populär restaurang är ett stort bekymmer, inte minst när många av oss förlitar oss på den i stället för att t.ex. titta på en karta.

Varför blir det fel?
Det finns ett flertal olika aktörer som tillhandahåller GPS-tjänster och de tar in sin information från olika håll. Varifrån de får sin information varierar – liksom kvaliteten på informationen – och är tyvärr inget de redovisar öppet. De som ansvarar för kartor i Sverige är Lantmäteriet, men de gör kartor och inte vägbeskrivningar. Informationen dit kommer från kommunerna och Trafikverkets databas. Simrishamns kommun rapporterar alltså till Lantmäteriet och Nationell vägdatabas, NVDB, och för in informationen på deras kartor. Det är dessvärre alltså ingen garanti för att de korrekta uppgifterna uppdateras av GPS-leverantörerna.

Hur gör jag för att få fel rättade?
Kommunen kan bara se till att de uppgifter som levereras härifrån är korrekta, Lantmäteriet ser till att deras kartor är uppdaterade, men de har ingen anpassning för GPS. Alla frågor om kartor till GPS och vägbeskrivningar som inte stämmer får man försöka reda ut med respektive leverantör.

Jag vill veta mer!
Lantmäteriet har gjort en lathund om GPS-frågor där det finns exempel på felaktigheter, vad som är vems ansvarsområde och länkar för felanmälan till de stora GPS-leverantörerna. Du hittar den här.