Markanvisning och tomter

Välkommen att vara med och skapa framtidens attraktiva Simrishamn på Österlen.

Simrishamns kommun strävar efter att vara en föregångare i gestaltningen när goda livsmiljöer skapas. Alla har rätt till en vacker och varaktig arkitektonisk utformning av sin boendemiljö. En livsmiljö som inte bara handlar om våra byggnader – stadens mellanrum spelar en minst lika viktig roll. Om det inte finns ett samspel mellan byggnaderna och dess närområde, tappas kvaliteterna bort, de som utgör förutsättningarna för en god livsmiljö.

Vilda oktober - äpplen

En långsiktigt hållbar stadsmiljö grundas i de offentliga rummen och hur de kopplar samman staden. Detta är en utgångspunkt för de planerade förtätningsprojekten i och kring Simrishamn. Genom att förvalta vårt gemensamma kulturarv och de kvaliteter som Österlen består av, vill vi nu vara möjliggöraren för nya, goda livsmiljöer med hög arkitektonisk gestaltningsgrad och variation. Där emotionell och funktionell attraktivitet sam­manstrålar och bildar attraktiva livsmiljöer för dagens och framtidens invånare.

Förteckning över våra aktuella projekt finns nedan, i vänstermenyn kan du klicka och läsa mer. Du kan se alla i en översikt över aktuella objekt (blädderbar pdf som du inte behöver ladda ner).

Du kan också läsa mer i vår översiktsplan som antogs 2015 och beskriver den långsiktiga fysiska planeringen genom en mängd ställningstaganden för Simrishamns kommuns framtid och markanvändning. Du kan också hitta mer information i vårt bostadsförsörjningsprogram som just nu är samrådsskede och innehåller kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Lasarettet & Gjuteriplan

Förslag till utveckling av ett av Simrishamns mest attraktiva lägen – nya stadsdelar med utsikt mot havet.

Skansen

Stationsnära, attraktivt utvecklingsområde – ny, tät blandstad nära centrum, pendeltåg, buss, hav och natur.

Östra planteringen

Hus i park – nya bostäder i unik parkmiljö.

Joneberg

Utbyggnadsområde med Simrishamns högsta bostadshus – nya tomter med utsikt mot väster.

Villatomter Simris

By med kyrka nära Simrishamn – planlagd åkermark för 14 villatomter.

Villatomter Gröstorp

Fritt läge i naturen – område med 8 attraktiva villatomter.

Villatomter Simrislund

Simrislund, vid den västra porten till Simrishamn – lucktomter kvar i framväxande villaområde.

Övriga lediga tomter

Runt om i kommunen finns lediga, kommunala, byggklara tomter till salu.

Det finns fler tomter!

Det finns ett antal privatägda tomter runt om i kommunen, inte minst längs kusten, där det i många fall också finns klara bygglov men utan påbörjad byggnation. Hör av dig till oss, så kan vi guida dig vidare till både tomter och tomtägare.