Vattenmätare

Det är kommunen som äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen. Man ska till exempel kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av bristande underhåll.

Simrishamns kommun tillämpar självavläsning, vilket innebär att vi en gång om året skickar ut ett självavläsningsbrev. Nu kan du även lämna din mätarställning via vår hemsida under blanketter. Om du ändrar din vattenförbrukning är det mycket viktigt att du skickar in nya mätaruppgifter så att den beräknade vattenförbrukningen stämmer överens med den verkliga när du får räkningen.

Plomberingen får ej brytas.

Om något skulle hända med plomberingen kontakta då VA-enheten. Undvik onödigt stora vattenräkningar genom att reglbundet kontrollera eventuella läckage på vattenledningar, kranar, toaletter samt övrig vattenansluten utrustning. Avläs vattenmätaren regelbundet för kontroll av förbrukning.

En droppande kran innebär ett större vattenläckage än man kanske kan tro, beräknad med gällande taxa för 2013.

LäckageTidLiterKostnad
En droppe per sekund 1 dag
1 månad
1 år
5
150
1 800
9 öre
2,65 kr
31,73 kr
Ström övergående till droppar 1 dag
1 månad
1 år
84
2 500
30 000
1,48 kr
44,07 kr
528,90 kr
3 mm ström 1 dag
1 månad
1 år
1 000
30 000
360 000
17,63 kr
528,90 kr
6346,80 kr

Exempelvis kan en droppande kran medföra en förbrukning på ca 15 kbm per år (264,45 kr) och en toalett "som bara rinner lite grann" en förbrukning på ca 700 kbm per år (12341 kr). Som fastighetsägare kan du förhindra ev vattenskador på din fastighet, genom att då och då kontrollera fastighetens vattenledningssystem.

Gör så här:

Stäng alla kranar och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud och
mätarens tandade hjul (svart) fortsätter att snurra, då finns det en läcka inom fastigheten. Kontrollera då kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenanslutning utrustning innan du kontaktar en rörledningsfirma.

Lämna din mätarställning här.