Blanketter

Bygglov m.m.

Blanketter för bygglovsärenden m.fl. som påbörjats efter den 2 maj 2011

* interaktiva, ifyllbara pdf:er kommer inom kort

I varje ärende om bygglov och rivningslov ska det finnas ett förslag till kontrollplan. I enkla ärenden då det inte ställs några krav på certifierad kontrollansvarig, ska denna inlämnas tillsammans med ansökan, för att fastställas i bygglovsbeslutet och möjliggöra startbesked.


Planärenden