Fastighet och städ

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter och städverksamhet inom kommunens lokaler.

Fastighet

Fastighetsavdelningen har som uppgift att tillhandahålla sunda och ändamålsenliga lokaler, då främst till kommunens kärnverksamheter.

Totalt förvaltas ca 110 000 m2 varav skolorna svarar för 48 500 m2. Enheten ansvarar för fastighetsunderhållet på kommunens fastighetsbestånd, genomför drift och underhållsarbeten samt byggnadsprojekt.

Dagtid görs felanmälan till:

Städningen är utlagd på entreprenad och sköts av Sodexo.