Offentliga rummet - Gata & Park

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en bred verksamhet och arbetar med att bevara och utveckla det offentliga rummet såsom Gata & Park.

Aktuellt

Hastighetssänkningar från 50 till 40 km/h

Simrishamns kommun har sedan många år tillbaka beslutat, tillsammans med samtliga kommuner i Sverige, att hastighetsgränserna inom tättbebyggda områden i kommunerna ska ändras. Generella tankesättet är att ersätta 50 km/h med 40 km/h och låta 30 km/h vara kvar på de platser där de är idag. Arbetet är resurskrävande och tar lång tid att förbereda och samordna med andra myndigheter. De områden som är kvar planeras genomföras senast i slutet av mars 2017. Det är följande fyra områden:

  • Gröstorp
  • Simris
  • Gärsnäs
  • Simrishamn

Vid frågor är ni välkomna att kontakta trafikingenjören på samhällsbyggnadsförvaltningen, Kontakt samhällsbyggnad, 0414-81 92 00, samhallsbyggnad_at simrishamn.se

KarlaparkenVi vistas alla i det offentliga rummet där samhälle, bostad, arbete och fritid ingår och vår verksamhet fokuserar på att förbättra människans välbefinnande i miljöerna där hon lever, vistas och verkar. Det offentliga rummet ska underlätta ett aktivt liv för alla kommunmedborgare, besökare och turister sett ur ett psykiskt och socialt perspektiv.

Vi ansvarar bland annat för:

• Planering, projektering och byggande av parker, lekplatser och naturmiljöer

• Drift och underhåll av park och naturmiljöer

• Drift och underhåll av lekplatser

• Drift, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar på kommunal mark

• Snöröjning på kommunala gator

• Underhåll av kommunala vägnätet

• Underhåll och tömning av papperskorgar och hundlatriner

• Skapa förutsättningar för god folkhälsa och livskvalité genom helhetssyn och långsiktighet