Planer

På Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet upprättas och handläggs olika typer av planer. De planer som upprättas är framförallt översiktsplaner och detaljplaner. Via denna länken hittar ni de planer som finns utställda nu

Björkegrenska gården vinter

Planenhetens lokaler finns på Björkegrenska gården i Simrishamn med entré från Storgatan 22 intill Simrishamns museum. Receptionens öppettider är mån-fre 9.00-15.00

Utställning

Kommunens utställda planer finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten på Björkegrenska gården i Simrishamn,

Stadshusets foajé och Simrishamns bibliotek.

I kolumnen till vänster kan du söka mer information om våra olika planer som vi jobbar med och vilka planer som finns utställda.

Frågor och kontakt

Har du frågor gällande utställda eller fastställda planer ska du vända dig till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten

Storgatan 22, Björkegrenska gården
272 80 Simrishamn.
Telefon expeditionen 0414-81 92 00.
E-post: samhällsbyggnadsförvaltningen

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00