Utställda planer

Här hittar du Simrishamns kommuns utställda planer eller nyligen utställda planer. De planer som nyligen vunnit laga kraft listas längs ned på sidan. Den angivna utställningstiden anges i spalten med namn period.

Planerna finns under utställningstiden även utställda på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset och biblioteket i Simrishamn.

För att läsa mer om en viss utställd plan kan du antingen klicka på den länkade planen i tabellen nedan eller gå till vänstermenyn under Utställda planer och välja plan där.

Utställda planer

Skede

Period

Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörning Utställning 170320- 170531

Tidigare utställda planer

Skede

Period

Detaljplan för Simrishamn, Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59  Samråd 170306- 170331 
Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m.fl.  Samråd 170204- 170317 
Antagande - detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 m fl Antagande    
Detaljplan för Brantevik 36:32 m.fl, Södra hamnen Granskning 170107- 170203 
Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen Granskning 161203- 170107
Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1  Granskning 161203- 170114
Detaljplan för del av Simrishamn 2:24 (Östra planteringen) Samråd 161203- 170107 
Bostadsförsörjningsprogram  Samråd  161017- 161219
Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1   Samråd 161003-  161024 
Detaljplan för Brantevik 36:32 m.fl., Södra hamnen  Samråd 160910-  161007
Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen   Samråd 160709-  160828
Planprogram för Skansen   Programsamråd 160511- 160615
Planprogram för Mellby 3:121 m.fl., Kiviks hamn   Programsamråd  151130- 160129 

Lagakraft vunna planer

Datum

 

Detaljplan för Vemmerlöv 24:49 och 24:51-54 20160728    
Detaljplan för del av Sandby 10:8 20160723    
Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6 20151127    
Detaljplan för Borrby, Kolenekärr 12,13 och 17 20151119    
Detaljplan för delar av Kvarnby 15:5, Skillinge 28:1, 32:4 och 73:3 20150928    

Kontakt och frågor

Vill du ha mer information om utställda eller fastställda planer ska du vända dig till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsenheten
Storgatan 22, Björkegrenska gården
272 80 Simrishamn
Telefon expeditionen: 0414-81 92 00
E-post: samhällsbyggnadsförvaltningen

Öppettider: måndag-fredag 09.00-15.00