Trafik- och byggprojekt

Nedan kan ni får information om väg- och gatuarbeten, parkering och övrig information rörande trafik.

 

Information:

 

Information om klippning av häckar, buskar och träd för ökad trafiksäkerhet.

Säker trafik och skymd sikt

Gatuarbete:

Parkering:

Parkeringsövervakning

Kivik

Simrishamn