Bästa Biennalen 2017 / Simrishamn

Bästa Biennalen! 2017

Bästa Biennalen! hålls vartannat år och visar samtidskonst över hela Skåne. Det är även en plattform där konstnärer och institutioner experimenterar och hittar nya sätt att jobba tillsammans. Välkommen på konstworkshops med konstnär Jonas Liveröd 2, 3, 4 november!

Bästa biennalen! Tre konstworkshops på temat ”Megamycketmönster” – äventyr i tyg, collage och klipp med konstnär Jonas Liveröd

Välkommen på konstworkshops med Jonas Liveröd på följande tider och platser:

  • Torsdag 2/11 kl. 12-14, Tjörnedala konsthall i Baskemölla
  • Fredag 3/11 kl. 10:30-12:30, Simrishamns bibliotek (föranmälan på tel: 0414-81 93 00 eller e-post: biblioteket@simrishamn.se) Vi kopplar upp oss via Skype och följer konstverkets framväxt i både Simrishamns bibliotek och Tjörnedala konsthall.
  • Lördag 4/11 kl. 12-14, Tjörnedala konsthall i Baskemölla

Det är gratis att medverka i dessa workshops. Från 6 år och uppåt.

Bästa biennalen! Tre konstworkshops på temat ”Megamycketmönster” – äventyr i tyg, collage och klipp med konstnär Jonas Liveröd.Jonas Liveröd, "Pouring paint", 2017.

I såväl Simrishamn som Baskemölla arrangeras alltså workshops för barn och unga med konstnären Jonas Liveröd. Med fritt användande av second hand, textilier, tuschpennor, neonband, spegelbitar, tofsar och massor av andra saker och ting, klipper, syr och limmar vi tillsammans ett textilt jättecollage på temat ”kaos”.

Jonas Liveröds konstnärskap definieras av ett ivrigt och outtröttligt utforskande av nya material och möjligheter. Under det senaste året har han arbetat med stora textiltryck, små porslinsbilder, komplexa platsspecifika installationer, motorsågade skulpturer i trä och digital laserskärning. Besök gärna Jonas Liveröds egen hemsida.

Konstworkshopparna genomförs i samarbete mellan Kulturhuset Valfisken och Tjörnedala konsthall i Baskemölla. Tjörnedala konsthall visar samtidigt en konstutställning av Jonas Liveröd, Oskar Nilsson och Sven Fristedt. Se Tjörndala konsthalls utställningsprogram här.

Vad är egentligen Bästa Biennalen?

Bästa Biennalen! är en återkommande konstbiennal för hela familjen som sätter fokus på att göra samtidskonst tillgänglig för en bredare publik. Under två höstveckor vartannat år kan du se konstutställningar, delta i workshops och live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal hos cirka femtio olika arrangörer runt om i Skåne. Läs gärna mer på http://www.bastabiennalen.se/  och se hela biennal-programmet. 

Biennalen vänder sig till barn, unga och vuxna som tillsammans ges möjlighet att möta konst. Bästa Biennalen! är även en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik. 2013 genomfördes en pilot-biennal med namnet ”Barnens Bästa Biennal” och sedan dess hålls biennalen vartannat år, senast 2015, under namnet ”Bästa Biennalen!”.

Biennalen har nu blivit en permanent verksamhet och sedan 2016 har Bästa Biennalen sitt huvudkontor på Ystads konstmuseum. Biennalen drivs med stöd av Region Skåne och Kulturrådet.

Tema Kaos 2017

Biennalens tidigare teman har varit ”Berättelser” (2013) och ”Förvandling” (2015) och årets tema är ”Kaos” (2017). Kaos som i kreativa processer. Kaos som vänder upp och ner på det vi tar för givet. Kaos utan logik. Kaos som i queer och punk, kaos som i kroppens förhållande till rum, kaos som i det subversiva, explosiva. Kaos som i Bästa Biennalen och dess kontinuerliga arbete kring jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.

Konsten ska vara tillgänglig för alla

Som ett led i biennelens kontinuerliga arbete med att utforska formerna för tillgänglig konst har konstnären Emma Philipson tillfrågats om att ta fram ett konstverk som kan upplevas utan att behöva besöka en fysisk plats. Detta resulterade i Bästa Biennalens virtuella och interaktiva konstverk ”LOTS OF PEOPLE SMILING BACK AT YOU” (LOPSBAY) som finns på www.lopsbay.com. Emma Philipsons konst går även att ladda ner som mobilstickers under sökorden ”LOPSBAY” och ”KAOS” i App Store.