Ansöka om träningstider

Simrishamns kommun erbjuder registrerade föreningar fria lokaler till sin verksamhet. Föreningar som kontinuerligt bedriver verksamhet i sporthallar, gymnastiksalar och konstgräsplaner ska inför varje säsong lämna in önskemål om vilka tider och i vilken lokal/anläggning de vill ha.

Ansöka om tider i sporthallar och gymnastiksalar

Ansökan om säsongstider i sporthallar och gymnastiksalar görs senast den 1 maj på Blankett för ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar. Säsongstiderna gäller från den 1 september till den 31 maj. De hallar som det går att ansöka om säsongstider i är

 • Jonebergs sporhall
 • Kiviks sporthall
 • Borrby sporthall
 • Hammenhögs sporthall
 • Gärsnäs gymnastiksal
 • Skillinge gymnastiksal
 • Sankt Olofs gymnastiksal
 • Korsavadshallarna (A-, B-, och C-hallen)
 • Simhallen

När ansökningstiden gått ut görs en sammanställning över de önskemål som föreningarna lämnat in. Därefter kallas berörda till ett fördelningsmöte med syfta att föreningarna själva sinsemellan ska komma överens om hur tiderna ska fördelas.

Ansöka om tränings- och matchtider på konstgräs

I Simrishamns kommun finns två konstgräsplaner, en på Korsavad och en på Skillinge idrottsplats. Föreningar som vill ha tider på konstgräs ansöker om detta på  Blankett för ansökan om träningstid på konstgräsplan i Simrishamn.

Säsongstiderna på konstgräset är indelat i tre perioder med olika ansökningstider

 • Period 1 1/1-15/4      Ansök senast 1/11
 • Period 2 16/4-30/9    Ansök senast 16/3
 • Period 3 1/10-31/12  Ansök senast 1/9

Matchtider

Ansökan om tider för matcher görs på e-post till kulturfritid@simrishamn.se löpande under året. För matcher som ska spelas mellan 1/1 och 15/4 ska ansökan ske senast 10/1 för fördelning. Ansökningar inkomna efter detta datum spelas på i övrigt lediga tider.

Taxor och regler

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor för träning och matcher på konstgräset. Aktuella taxor hittar ni här.

Fotbollsföreningarna i Simrishamns kommun är överens om vilka regler som ska gälla för bokning av träningar och matcher på Simrishamns kommuns konstgräsplaner. Regler XXXXX