Bilda förening

För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och valt en styrelse. Stadgarnas innehåll ska uppfylla vissa minimivillkor.

En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte behöver bedriva affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet i Sverige och den lämpligaste när det gäller samhällsstöd.

En allmännyttig ideell förening ska bygga på demokratiska principer och vara öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens målsättning. Av föreningens stadgar ska framgå att föreningen har ett allmännyttigt ändamål.

För att stat och kommun ska erkänna en förening som bidragsberättigad krävs att den har antagna stadgar och en demokratiskt vald styrelse.

Ansök om att få bilda en förening

Här hittar du
¤ Blankett för att registrera en förening i Simrishamns kommun

Ansök om ett organisationsnummer till din förening

Här hittar du
¤ Skatteverkets blankett för ideell förening som vill ha ett organisationsnummer

Ansök om ett bankgironummer till din förening

Här hittar du
¤ Information om hur du skaffar ett bankgironummer till din förening

Ansök om ett plusgironummer till din förening

Här hittar du
¤ Information om hur du skaffar ett plusgironummer till din förening

Information kring hur du bildar en förening

”Att bilda förening” är Simrishamns kommuns lathund med bra information om hur man bildar en förening. Ladda hem den som en PDF här.

Att bilda förening - en liten lathund.

Besök gärna hemsidan "forening.se" för bra information

Oavsett om man har flerårig erfarenhet eller är en nybörjare på vad gäller föreningslivet – denna sida är intressant, informativ och givande. Besök gärna http://forening.se/ för bra tips och råd.