Alkohol- och drogpolicy

I Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner finns en gemensamt alkohol- och drogpolicy.

Föreningslivets stora betydelse

Vi är övertygade om att föreningslivet har en väsentlig betydelse, kanske främst för att många ungdomar finns i verksamheterna men också för att föreningarna skapar många av de förebilder som utan tvekan påverkar ungdomars attityder.

Vi tror att om föreningarnas ledare (och aktiva vuxna) förstår sin attitydskapande betydelse och om man då till detta lägger en aktiv alkohol- och drogpolicy i föreningen så kan ungdomarna påverkas ytterligare positivt och därigenom blir alkohol- och drogpolicyn ett viktigt steg till att höja debutåldern.

Här kan du ladda hem en PDF-fil (105 kilobyte) med en checklista för alkohol- och drogpolicy för föreningar.

Här kan du ladda hem en PDF-fil (456 kilobyte) med punkter att beakta vid upprättandet av en policy och handlingsplan.

Goda exempel

För föreningens vidare egna arbete med dessa frågor kan vi rekommendera att via Internet söka goda exempel i andra föreningar.

För idrottsföreningarna finns dessutom möjligheten att få ytterligare information via exempelvis:

Skåneidrotten

Riksidrottsförbundet

BRIS

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att återkomma med vidare information kring dessa frågor.