Naturreservat

I Simrishamns kommun finns vackra naturreservat.

Stenshuvuds nationalpark

Nationalparken invigdes av kungen i maj 1986. Området omfattar ca 390 hektar varav 300 är landareal. Syftet med nationalparken är att bevara storslaget naturområde med unika biologiska och geologiska skyddsvärden samt att främja det rörliga friluftslivet.

Inom nationalparken finns vandringsleder och ett väl utbyggt stignät. Skåneleden passerar genom området. Vid Naturum, Hällevik och Rörums norra å finns information om olika vandringsleder. Det finns en särskild slinga för rörelsehindrade. I nationalparken finns en mångfald av olika naturtyper på en begränsad yta. Utsiktsplatserna vid Stenshuvud och Kortelshuvud samt vårblomning på heden och i skogen är några exempel på fina upplevelser. Även den gamla fiskeplatsen, Krivareboden och den fina sandstranden är värda ett besök.

Camping är ej tillåten på Stenshuvud. Man får inte heller ställa upp husvagn över natten. Parkering är endast tillåten på anvisade platser. Blommor och växter får ej plockas eller skadas. Hundar och husdjur får inte tas med till stranden och måste hållas kopplade hela året i nationalparkens övriga delar. Skyltar inom området ger fullständiga föreskrifter för besökare. Naturum är öppet dagligen året runt, tel 0414-708 82. Läs mer om Stenshuvuds nationalpark här.

Vacker natur i Simrishamns kommun.Vacker natur i Simrishamns kommun.

Bäckhalladalen strax norr om Simrishamn

Naturreservatet är beläget i ett omväxlande gammalt utmarkslandskap omedelbart nordväst om Simrishamns tätort. De nordvästra och sydöstra delarna av naturreservatet domineras av betad fäladsmark medan de östra och nordöstra delarna består av kuperade sandstenshällmarker med ett mycket magert jordtäcke, där berggrunden ofta går i dagen.

I markerna växer hassel, vildkaprifol, björnbär, slån, nypon och harris, som på vissa ställen står i täta buskage. I den centrala delarna finns björkskog och granplanteringar. I fuktigare partier har även al, alm och ask vandrat in och bildat mindre fuktlövskogar. Läs mer om Bäckhalladalen.