Kultur- och fritidsvaneundersökning

Under hösten 2015 och början av 2016 genomfördes en kultur- och fritidsvaneundersökning i Simrishamns kommun via enkäter till ett representativt urval av invånare i åldern 13-75 år.

Ta del av Simrishamns kommuns kultur- och fritidsvaneundersökningen här.

Kultur- och fritidsvaneundersökning genomförs bland 1 457 simrishamnsbor

Syftet med undersökningen var att skapa ett underlag till arbetet med att erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för innevånarna i Simrishamns kommun.

Fakta om kultur- och fritidsvaneundersökningen:

  • Det här var den andra kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes i Simrishamns kommun. Tidigare undersökning genomfördes 2005.
  • Enkäten skickades ut till 1 457 slumpvis utvalda simrishamnsbor mellan 13-75 år. Resultatet analyserades utifrån kön och ålder. Varje enkät var numrerad, men numret användes endast för att pricka av frågeformulären när de kom in samt för att kunna skicka eventuella påminnelser. Inga svar kunde alltså att härledas till någon enskild individ. 

De som fått enkäten kunde välja att besvara den i pappersform eller på webben. Som tack var deltagarna med i utlottningen av entrébiljetter till Korsavads simhall. Vinnarna kontaktades personligen.