Crowdfunding

Det kan vara möjligt att finansiera kulturprojekt och musik, konst och filmprojekt gemensamt via crowdfunding. Även för utveckling av kreativa företagsidéer.

http://www.fundedbyme.com/

http://www.kickstarter.com/

http://www.sponsume.com/