Kulturpris, föreningsledarstipendium och idrottspris

Simrishamns kommun delar årligen ut ett kulturpris, ett idrottspris och ett föreningsledarstipendium. Dessa priser delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni i Brunnsparken i Simrishamn.

För dig som vill nominera pristagare till 2019

Vill du nominera pristagare inför prisutdelningen på nationaldagen 2019 är sista nomineringsdag måndag 18 mars 2019. Skicka din nominering, åtföljt av motivering och kontaktuppgifter, till e-postadress: simrishamns.kommun(at)simrishamn.se.

Välkommen med din nominering!

Om kulturpriset

Kulturpriset är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom kulturella verksamhetsområden. Det delas ut till personer/er som är bosatt/a inom Simrishamns kommun eller på annat sätt har anknytning hit och som gjort en värdefull insats inom sitt område.

Om idrottspriset

Idrottspriset utdelas till person som är bosatt i Simrishamns kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område på elitnivå. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag skall representera förening vilken är registrerad i Simrishamn.

Om föreningsledarstipendiet

Föreningsledarstipendiet utdelas till person/er som är bosatt/a inom Simrishamns kommun som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i Simrishamns kommun.

Läs mer här

Mer information om stadgar samt vem som kan nomineras kan fås här på hemsidan.

Skicka in din nominering på e-post med en motivering

Förslag på pristagare ska - åtföljt av motivering - inlämnas till Kultur- och fritidsnämnden, e-post: kulturfritid(at)simrishamn.se.