Stadgar för kulturpris, föreningsledarstipendium och idrottspris

Här kan du ta del av Simrishamns kommuns stadgar för kulturpris,föreningsledarstipendium och idrottspris och nominera din egen kandidat. Samtliga priser är på 10 000 SEK vardera.

Simrishamns kommuns kulturpris, föreningsledarstipendium och idrottspris 

Kulturpriset är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom kulturella verksamhetsområden. Det delas ut till personer/er som är bosatt/a inom Simrishamns kommun eller på annat sätt har anknytning hit och som gjort en värdefull insats inom sitt område.

Föreningsledarstipendiet utdelas till person/er som är bosatt/a inom Simrishamns kommun som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i Simrishamns kommun.

Idrottspriset utdelas till person som är bosatt i Simrishamns kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag skall representera förening vilken är registrerad i Simrishamn.


Stadgar för Simrishamns kommuns kulturpris

§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom områden som litteratur, musik, bildande konst, teater, koreografi, film, fotokonst, konsthantverk, hembygdsvård eller annat kulturellt område.

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.

§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Simrishamns kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom kulturellt område. Priset kan delas mellan flera personer. Priset kan även utdelas till organisation som är verksam inom kommunen.

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person/organisation.

§ 6. Priset utdelas vid tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.


Stadgar för Simrishamns kommuns föreningsledarstipendium

§ 1. Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete, företrädesvis ungdomsarbete.

§ 2. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.

§ 3. Stipendiet utdelas till person som är bosatt inom Simrishamns kommun och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i Simrishamns kommun. Priset kan delas mellan flera personer.

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela stipendiet. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma person.

§ 6. Stipendiet utdelas vid tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.


Stadgar för Simrishamns kommuns idrottspris

§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda eller lag, inom idrottens område.

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.

§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Simrishamns kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område på elitnivå. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag skall representera förening vilken är registrerad i Simrishamn.

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Priset utdelas av kommunfullmäktiges ordförande vid tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.


Förslag till mottagare ska - åtföljt av motivering - lämnas till Kultur- och fritidsnämnden, Kulturhuset Valfisken, Järnvägsgatan 2, 272 80 Simrishamn eller via mail till kulturfritid(at)simrishamn.se.


Här kan du se vilka som tidigare mottagit Simrishamns kommuns kulturpris, idrottspris och föreningsledarstipendium.