Bokbuss i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun har upphandlat sin första bokbuss. Kontraktet är skrivet i början av juli 2017 och leveranstiden är beräknad till tio månader. 

Bokbussen kommer att väga cirka 7,5 ton, det vill säga i mellanviktsklassen, rymma upp till 1800 kilo medier och är tänkt att besöka runt tjugo byar, förskolor, samt äldre- och asylboenden. 

Vinnande anbudsgivare blev nordirländska Nu-Track, som levererar bokbussar i mellanviktsklassen inte bara på Irland, utan även till England och Skottland. Anbudsgivaren uppfyllde samtliga kommunens krav och hade ett lägre pris än den svenska anbudsgivaren.

Utöver sina vanliga stopp kommer bokbussen också att användas för olika evenemang, såsom sagostunder, högläsning för äldre och digital vägledning för de som har behov av att förbättra sin digitala kompetens.