Bokbuss i Simrishamns kommun

Dubbelt så många stopp för bokbussen i höst

Från och med september kommer bokbussen i Simrishamn att besöka de mindre byarna varannan vecka och de större varje vecka. Det är en fördubbling till skillnad från idag.

Simrishamns nya bokbuss

Bokbussens turlista 1 september 2018 - 31 januari 2019

 

Var exakt stannar bussen?
Se alla bokkbussens hållplatser på kommunkartan.

Bokbussens turlista har omarbetats efter sommarens första månader med bokbussen i drift. Från och med hösten 2018 kommer bokbussen att göra dubbelt så många stopp. Sommarens glesare stopp berodde på att verksamheten var ny och att man ville ha marginaler att hantera eventuella barnsjukdomar.

Enligt bokbussverksamhetens samordnare Kate Visonj har ambitionen hela tiden varit att få en turlista som bygger på jämna och ojämna veckor. Både statistiken och de reella stoppen har visat på behovet av fler stopp, då det i vissa byar har varit svårt för personalen att hinna med att ge alla service.

En annan nyhet är att man i höst kommer att erbjudas hjälp med IT-frågor på bokbussen. Det betyder att man kan ställa frågor om till exempel sin mobil, dator eller surfplatta. Vill man hellre boka en tid för att i lugn och ro sitta med en bibliotekarie, erbjuds det under namnet Digital vägledning. I båda fallen följer extra personal med bokbussen för att svara på de digitala spörsmålen.

Från och med september kommer bokbussen också att börja besöka förskolor. Förutom att barnen själva får låna böcker kan pedagogerna förbeställa media att arbeta med. Det kommer även att erbjudas sagostunder för barnen med bibliotekets litteraturpedagog.

 

En bokbuss kommer lastad

Bokbussen kommer lastad med ett ton romaner, deckare, faktaböcker, bilderböcker, pekböcker, ljudböcker, tidskrifter, talböcker och storstilsböcker. Och film! Men framför allt kommer den lastad med bibliotekets medarbetare som kommer att hjälpa besökarna att reservera böcker och beställa hem det man är intresserad av, vill ha tips om eller har behov av.

Utbudet är långt större än det som finns i bussen
För den som inte nöjer sig med ett ton medier av olika slag, finns via bokbussen tillgång till allt som finns i den gemensamma bibliotekskatalog som finns för kommunerna i sydöstra Skåne (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad).

Finns inte det man söker på bussen, tar vi med oss det från något av de andra biblioteken. Skulle vi inte ha det man letar efter, kan vi alltid göra fjärrlån från alla Sveriges universitets- och högskolebibliotek, precis som på huvudbiblioteket.

Många hållplatser och många aktiviteter
Bokbussen besöker mer än 20 byar samt förskolor och äldreboenden och är inte bara en förmedlare av media, utan även en resurs för kunskapsinhämtning av den digitala tekniken, för inspirerande sagostunder för de små och högläsning och bokprat för de stora.

Arrangemang som t.ex. från sagostunder för de små till teknik-drop-in för de äldre, kommer också att återfinnas i bokbussen. Från och med i höst kommer ett speciellt program för dessa evenemang att publiceras.

Bussen är grön 
Bokbussens utseende baseras mycket på vad elever i kommunens grundskolor ville pryda den med. Nästan 150 ritningar kom in totalt i höstas när frågan låg ute – men även en del vuxna ville vara med och påverka hur den skulle se ut. Den röda tråd som fanns bland de många förslagen bestod av djur och natur, böcker, äpplen och regnbågar. Förslagen lämnades över till en grafisk formgivare, Julia Persson i Malmö, som arbetade utifrån dem tillsammans med några önskemål från biblioteket.

Vi ville att illustrationens färgschema skulle matcha det befintliga bibliotekets i Simrishamn, som ju utmärks av sitt röda tegel och sin gröna väggmålning. Illustrationen fick gärna också ha inslag av skånsk allmoge för att ge en känsla av tidlös, lokal förankring. Resultatet blev en explosion av grönska, med stolta djur som marscherar framåt mot nya mål under en regnbåge och en klok ugglas översikt. En allmogebård löper längs med hela fordonet och den kloka ugglan omger sig med böcker och äpplen.

Byggd på Nordirland
Bokbussen är byggd på Nordirland, leverantörens första leverans i Skandinavien. På vår upphandlares blogg, simrishamn.se/bloggar/upphandlingsbloggen1, återfinns mer information om hur den innovativa upphandlingen gick till – en upphandling som fått många bibliotek runt om i landet att kontakta vår kommun för att få mer information om hur vi gjorde. 

Varmt välkomna ombord!