Flagga - ansök här

Vill du ha en flagga eller fana?

Kultur- och fritidsnämnden delar på Nationaldagen den 6 juni ut ett antal flaggor i Simrishamns kommun.

Flagga - ansökan för privatperson

Vill du som privatperson ha en flagga och är bosatt i Simrishamns kommun? Sänd då in ansökan senast den 1 mars för att ansöka om en flagga för innevarande år. Beviljade flaggor delas ut på nationaldagen 6 juni i Simrishamn. Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 272 80 Simrishamn eller via mail till kulturfritid(at)simrishamn.se.
Ansökningsblankett för flagga till enskild person.

Flagga eller fana - ansökan för förening

Ansökan om flagga/fana för förening görs hos Rikskommittén Sveriges Nationaldag. Ansökningsblanketter för detta hittar du här: http://www.nationaldagen.se/sveriges-flagga/ansok-om-flagga-fana/ Sänd in ansökan så att den är dem tillhanda senast den 1 januari. Postadress: Rikskommittén Sveriges Nationaldag, 100 12 Stockholm.