Österlens hällristningar

Att uppleva bronsålderns bildvärld

Österlens museum arbetar aktivt med att vårda, tillgängliggöra och levandegöra Österlens hällristningar. Österlen och Simrishamns kommun har en unik bildvärld bevarad från bronsåldern i mängder av bildristningar runt om i landskapet. Museet arbetar aktivt för att få till stånd ett Skånskt Hällristningscentrum i Simrishamn. Läs mer om bronsålderns bildvärld och arbetet kring detta på: Rock Art Osterlen.