Föremål och arkivalier i samlingarna

I museets magasin finns 230 000 föremål och arkivalier, som samlats in från Österlen under de senaste 100 åren. Föremålen ägs av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne och förvaltas av Österlens museum. Det är en högst levande samling; det inkommer nya föremål hela tiden, samtidigt som det ibland gallras i befintliga samlingar. Under de senaste åren har museet och Föreningen arbetat tillsammans i olika projekt för att att kvalitetssäkra och vårda samlingarna.  

Vill du skänka föremål till samlingarna?

Har du föremål, foton eller arkivalier som du vill skänka? Kontakta gärna vår föremålsantikvarie Ulrika Wallebom per mail ulrika.wallebom(at)simrishamn.se. Bifoga gärna en bild på föremålen och skriv ned några rader om dess historia. Alla erbjudanden om gåvor diskuteras och beslutas i en insamlingsgrupp bestående av museipersonal och styrelsemedlemmar från Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, som äger de samlingar som museet förvaltar. Gruppen träffas en gång per månad. Vi arbetar utifrån framtagna gemensamma riktlinjer för insamling och gallring. Läs gärna mer om dem här.

Vad finns i magasinen?

Vid inventeringar i magasinen har vi kunnat se att samlingarna består av ungefär 80 000 föremål, 100 000 arkivalier och fotografier och 50 000 böcker och tidskrifter. Bland föremålen dominerar antalsmässigt arkeologiska föremål/fornsaker samt allmogeföremål som dräkt, textilier och möbler. Andra viktiga föremålsgrupper är fiske och sjöfart, jordbruk, hantverk/industri och näringsliv/samhälle. Föremålen finns magasinerade på flera olika adresser i Simrishamn samt på lantbruksmuseet i Hammenhög. Vi arbetar för att i framtiden få ett samlat, mer ändamålsenligt magasin. Man kan söka bland samlingarna via vår föremålsdatabas http://osmu.kulturhotell.se/

fastlagsbulleföredrag 11 feb 2014

Typiska föremål i våra befintliga samlingar. Fotomontage av Ulrika Wallebom.

En lucka på 80 år

Samlingarna idag är fulla av föremål från Österlens historia från framför allt perioden 1850-1930, saker från de senaste 80 åren saknas nästan helt. Det finns alltså knappt några föremål i samlingarna idag som nu levande personer kan känna en personlig koppling till, saker ”ur mannaminne” som kan framkalla nostalgi och skapa en länk mellan dåtid och nutid. Frågan är också hur vi ska kunna locka våra barn och barnbarn till museet och föreningen i framtiden? Dessa och många andra frågor har vi arbetat med under det senaste året tillsammans med föreningen. Läs gärna mer om detta i rapporten "Vad ska vi egentligen samla på?" som du kan ladda ner här. Och i rapporten "Detta ska vi samla på!", som du kan ladda ner här.

02 framtidens museiföremålFramtidens museiföremål? Museipersonalens egna barndomsminnen har ställts ut på museet. Foto: Ulrika Wallebom.

Att angå våra framtida besökare

Vi vill ju gärna att museet och samlingarna ska angå alla kommande generationer. Vi vill att de ska förstå Österlens historia och kunna se föremål ifrån hela 1900-talet till exempel. Hur relaterar man till moderna föremål? Problemet är att ju närmare vår egen tid vi kommer i insamlandet desto svårare är det att se på föremål omkring oss som möjliga museiföremål. För oss framstår till exempel gamla datorer och mobiltelefoner som tekniskt skrot, inte föremål som någon gång kommer att väcka nostalgi och minnen för en framtida museibesökare.  Plastpåsar, mjölkkartonger – är det värt att spara på? Men om man säger, en plastpåse från UBE-livs och mjölkkartongen med korsvirkesmönster från Skånemejerier i Lunnarp? Vilka minnen väcker de? Föreningen och museet har även ett ansvar att samla in saker från våra nyckelområden, det vill säga fiske, jordbruk och textil – vad har hänt där de senaste 80 åren?  

Man kan inte samla på allt

Vad ska vi INTE samla på? Denna fråga är svår att besvara. Det är lätt att komma på saker man vill ha. Men det är ju också så att för varje sak man väljer att ta in så väljer man ju bort ett antal saker. Och därför är det mycket viktigt vid utformandet av skriftliga riktlinjer att man vet vad man inte vill ha. På så sätt blir urvalet lättare. Genom att kunna ”sila inflödet” hoppas vi kunna göra våra samlingar mer angelägna för både samtida och framtida museibesökare. Det ska handla om Österlen, det ska handla om människorna som lever och har levt här – det ska handla om oss.

Att känna sina samlingar

För att kunna bestämma vad man ska samla mer av är det viktigt att man känner sina nuvarande samlingar. Under det senaste året har flera stora inventeringar i magasinen och i databaser genomförts. Läs mer om resultaten i rapporter som kan laddas ned på museets startsida www.simrishamn.se/museum.

Efterlysning!

Vi har upptäckt några luckor i våra samlingar som känns extra angelägna att fylla igen. Därför efterlyser vi nu särskilt Österlenska föremål och berättelser från 1940-talet till 2010-talet inom framför allt fyra teman;

- Fiske i Simrishamn och på Österlen

- Kvinnors berättelser från Österlen

- Affärer och butiker i Simrishamn

- Minoriteter i mannaminne

Kontakta oss gärna per telefon eller mail på 0414-819673 eller ulrika.wallebom(at)simrishamn.se

ÖM_k4c2_1

  

 

 

UBE-livs i Simrishamn. Foto ur Fornminnesföreningens bildarkiv på Österlens museum.