Se och vårda

Österlens museum driver projektet Se och vårda. Ett projekt som vill städa upp och tillgängliggöra fornlämningar för allmänheten. I Simrishamns kommun finns en otrolig flora av fornlämningar, såväl synliga ovan mark, som dolda under mark. De fornlämningar som har en plats dagens kulturlandskap berättar en hel del om platsen och dess historia, och bör vårdas och tillgängliggöras.

Projektet startade 2010 med en förstudie som ledde fram till ett pilotprojekt under 2011. Då vårdades fem fornlämningar i Gladsax. Hela projektet avslutades med en kulturarvsvandring på nationaldagen. Under 2012 kom ytterligare fyra fornlämningar under projektets vingar, och år 2013 tillkom ännu en fornlämning. Idag vårdas sammanlagt femton fornminnen på Österlen.

I projektet står fornminnesvården i landskapet i fokus. Målsättningarna är att skapa ett intresse för kulturmiljöerna hos lokalbefolkningen och att införa projektet i den ordinarie verksamheten på Österlens museum.

Skulle du vilja bli fadder åt en fornlämning? Läs mer under Bli fadder, eller kontakta projektledaren Göran Tuesson på 0414-81 96 82 eller på Goran.Tuesson(at)simrishamn.se.

Österlens museum vårdar en dös i Vik i maj 2012.