Stenstuan på Norrevång i Gladsax

Gånggriften består av en kammare av stenblock som bär upp ett takblock, med en lång gång till själva gravkammaren. Graven var ursprungligen täckt med en jordhög, så att endast kammarens takblock var synligt.

Stenstuan 17-05-21 010

Gånggrifter är de äldsta byggnadsverken i Sverige som fortfarande finns kvar. Vid en arkeologisk utgrävning av Stenstuan 1978 hittades 4 000 keramikskärvor, bärnstenspärlor, brända skal av hjärtmussla, knackstenar och delar av slipade flintyxor. På takblocket finns hällristningar inhuggna. De består av sju stora skepp, en osluten cirkel, yxor med eggarna riktade in mot cirkeln och omkring 90 skålgropar. Läs mer om Stenstuan och fynden som gjordes vid utgrävningen här.