Gånggrift i Hammenhög

Gånggrift i hög. Högen är 9 meter i diameter. Takstenar saknas över både kammare och gång.

Gånggriften i Hammnehög 17-05-24 013

Graven är undersökt år 1854 varvid påträffades ett skelett, en flintdolk, en skafthålsyxa och en urna i den östra delen. I den västra delen påträffades kol, harts, barnsten samt ben av ren, hund och ”ölandshäst”. I gången fanns ett mindre, sittande skelett och en flintdolk. Gånggriften är restaurerad. Läs mer om graven och fynden därifrån här.