Ekenäs-gånggrift i hög i Gladsax

Gånggriften (RAÄ Gladsax 9:1) ligger ca 170 meter väster om gården Ekenäs, som i sin tur ligger ca 700 meter nordväst om Gladsax.

GånggriftenGånggriften ligger i en hög, som är 14 meter i diameter och 1,5 meter hög. I sydväst finns en kantkedja bestående av sju stenar. Stenarna är resta med ca 0,5 meter mellanrum. Kammaren är närmast rund, två meter i diameter, med två synliga sidohällar och en takhäll som delvis fallit in i kammaren. Gången leder från kammarens sydöstra del, och är tre meter lång, 1,5 meter bred och 1,15 meter hög. I den nordöstra sidan finns tre sidohällar, och i den sydvästra sidan finns en sidohäll. Över gången ligger en takhäll. På takhällen över gången finns åtta skålgropar (älvkvarnar) (RAÄ Gladsax 9:2). På en av stenarna till kantkedjan, ca 2,5 meter sydväst om takhällen till kammaren, finns ytterligare två skålgropar(älvkvarnar) (RAÄ Gladsax 9:3).

På kammarens takhäll finns slutligen ett stort antal hällristningar, bestående av tre fotsulor, 233 skålgropar (älvkvarnar) och en avlång fördjupning (RAÄ Gladsax 9:4). Fotsulorna är 18-23 cm långa och 5-8 cm breda. De är helt uthuggna med en älvkvarn i hålen. Den avlånga fördjupningen är 5x12 cm lång och 0,5 cm djup.