Skärabäcksgånggriften i Vik

Skärabäcksgånggriften ligger strax väster om Nyhems-området i Vik, ca 1 km nordväst om fiskeläget Vik.

Skärbäck, slutresultat 17-10-04 004

Gånggriften i Nyhemsområdet ligger ca 1 km nordväst om fiskeläget Vik. Högen är oval, 17 x 12 meter stor. Kammaren är helt täckt av högen. Fyra takblock är synliga. Gången är helt täckt och det är svårt att avgöra dess storlek. Gånggriften är ej undersökt.

Omkring 140 meter norrut ligger Skärabäcksdösen