Simrishamn i arkivet

Arkiverat på Österlens museum

I arkivet i Österlens museum finns tusentals akter som handlar om det gamla Simrishamn. Här finns bland annat en hel del originalhandlingar från 1700- och 1800-talen, där rådmän och borgare avhandlar ämnen som fastighetsöverlåtelser, premier, tvister och skråangelägenheter. Här finns också avbildningar av alla äldre kartor som finns bevarade från Simrishamn, dock inte i original.

Fig 5Ur en premiebok med Simrishamns stadssigill från år 1746. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F4c.26).

 

Hus och människor

Något som är till stor nytta för besökare som exempelvis släktforskare, är de arkivalier som innehåller uppgifter om olika byggnader och personer från äldre tiders Simrishamn. En av de äldsta förteckningarna över de olika fastigheterna i staden, och vilka som bodde där, är taxeringslängden från 1820 som finns i original i arkivet. Det finns också en hel del personfoton från andra halvan av 1800-talet och framåt, varav en stor del tyvärr inte är namngivna.

fig 6Taxeringslängden för sjö- och handelsstaden Cimbrishamn för år 1820. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F4c.34).

 

Fig 7 ÖM_k260_22Hildegard Balkenhausen var född 1844 och arbetade som telegrafist i Simrishamn. Hon var med om att tillsammans med bland andra Sigrid Björkegren starta den så kallade 10-öresföreningen i Simrishamn på 1880-talet. Föreningens ändamål var att till jul köpa in och dela ut klädesplagg till mindre bemedlade, snälla barn i staden. Foto ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K2.60.22).

Moderna tider

När det gäller frågor kring 1900-talet och modernare tider finns ännu mer information att hämta i arkivet. Ibland kan en så enkel sak som en sparad telefonkatalog från 1940-talet vara till stor nytta!

Fig 8Uppslag i 1945 års lokala telefonkatalog, tryckt hos AB Cimbrishamns-Bladets Tryckeri. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I D.35).

 

Skepp och sjöfart

Många av de frågor som museet får fram allmänheten handlar om Simrishamns hamn, om sjöfarten i allmänhet och om särskilda skepp (ofta ur Björkegrens flotta). Man söker efter släktingar som mönstrat på olika fartyg, och som sedan seglade ut på framgångsrika handelsturer i världen, eller som förliste i storm.

I arkivet finns då bland annat Simrishamns Sjömanshus register, som innehåller tabeller över alla skepp och redare som tillhörde staden mellan år 1871 och 1901. Sedan finns det också en hel del foton, tavlor, skeppsmodeller och annan information om dessa skepp i samlingarna.

Fig 9Sjömanshusets register över skepp och redare i Simrishamn mellan åren 1871 och 1901. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F.5.29). Foto av Ulrika Wallebom.

 

Tiotusentals foton

I arkivet finns också stora mängder foton och vykort från Simrishamn. Närmare 13 000 av dessa foton är genomgångna och scannade idag. Fotona är uppdelade så att man lätt kan söka efter avbildningar av olika gator och torg i staden, eller bland olika platser och näringsställen som hamnen, Ehrnbergs läderfabrik, hotell Svea, gamla lasarettet, Åbackarna, olika skolor och så vidare.

Botanisera gärna bland några av våra gamla Simrishamnsfoton i vårt bildgalleri på världens största bilddatabas http://www.flickr.com/photos/osterlensmuseum !

Vill du veta mer om det gamla Simrishamn?

Vi har sammanställt alla de arkivalier i museets arkiv som handlar om det gamla Simrishamn i en folder. Här kan du själv leta reda på speciella personer, gator, fastigheter och fotografier som finns i arkivet. Fastnar du för något speciellt - tveka inte att kontakta oss på Österlens museum!

Ladda ner foldern om Simrishamn som pdf här! En liknande sammanställning om stadens största fabrik; Ehrnbergs läder, finns att ladda hem här.

Fig 10 ÖM_k4c6911_5Norregatan i Gamla stan, Simrishamn år 1922. Foto av Gustav K:son Ljungmo. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4c. 11.5).

 

F4C36 flickskolaSamlingsfoto från Simrishamns läroverk för flickor år 1901. Skolan hade bildats två år tidigare. Från vänster: Ruth Norberg, Anna Osterman-Agrell, Anna Rosendahl, Berta Ekelund, Ester Espersson, Marta Lundgren, Nanna Jansson. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F4c.36).