Ur arkivet

En liten historia ur arkivet på Österlens museum handlar om Borrby. Läs och begrunda!

Motstånd mot militären i Borrby

Av Valter Blom

Under slutet av 1600 talet genomfördes en omorganisation av den svenska krigsmakten under Karl XI. Syftet var att få råd med större arméer som dessutom var bättre tränade och mer pålitliga. Reformen kallas ibland för indelningsverket.

Makten lät blida en armé och en flotta baserad på mark, dvs. torp och gårdar i utbyte mot militärtjänst. Bönderna runt om i Sverige blev tvungna att tillsammans ge en bit land och försörja knektarna. Kronan hade också mark som delades ut som ersättning för militär tjänst och bönderna som levde i närheten var arbetsskyldiga. Bönderna stod alltså för kostnaden i detta system från 1680 fram till 1901 då systemet ersattes med allmän värnplikt.

ur Österlens museums arkivGård som tjänade som tjänstebostad åt en överste (modell). Ur Kungliga armémuseum BILDER esselte aktiebolag Stockholm 1953.

Borrby kungsgård var alltså under detta system en slags tjänstebostad för högt rankade militärer. Vissa bönder som levde i närheten av gården var tvungna att hjälpa till med allt möjligt arbete när helst herremannen på gården behövde det. Under mitten av 1700-talet uppstod en konflikt i Borrby mellan bönderna som levde kring Kungsgården och olika högt rankade militärer vid det nyligen upprättade Södra Skånska Kavalleriregementet. Dessa militärer levde på kungsgården, under olika perioder efter varandra och tog gårdens avkastning som ersättning för militärtjänst. Konflikten gick ut på att militären ville att bönderna skulle arbeta mer på gården än vad de var skyldiga till enligt reglementet. Bönderna hade rätt i sak och protesterade. Bönderna menade att de var överbelastade av arbete och att de for illa på kungsgården. En lång process inleddes då bönderna skriftligen hörde av sig till högre makter med sina klagomål. Efter hela 30år nådde deras lilla röst äntligen kronan som gav bönderna i Borrby rätt. Bönderna skulle aldrig mer behöva göra mer arbete än vad de var skyldiga till, det var en stor seger. Makten i Stockholm var på skåningarnas sida.

Det som hände var anmärkningsvärt. Bönderna i Borrby hade en svag röst, men stod på sig över tid och visade ett stort tålamod med makten. Kanske hade bönderna snapphanetiden i färskt minne. På den tiden gjorde skåningarna motstånd mot maktens orättvisa på andra sätt, utan avgörande framgång. Kanske var denna lyckade motståndskamp mot militären i Borrby kungsgård ursprunget till begreppet "Borrby baddare". Mer om denna spännande kamp kan man läsa om i Österlen 1993 (Årsbok från den samlade hembygdsrörelsen på Österlen.)