Ur Blågårdssamlingen

Vid utställningen visades ett axplock ur Blågårdssamlingen som sammanlagt innehåller mer än 2 000 fornsaker, som till stor del kommer från Borrbytrakten.

Tunnackiga flintyxor från Blågårdssamlingen. Foto: Ulrika Wallebom.Tunnackiga flintyxor från Blågårdssamlingen. Foto: Ulrika Wallebom.

Ett axplock ur samlingen

Blågårdssamlingen är sorterad utifrån föremålskategorier. Här några av de praktfulla tunnackiga flintyxor som ingår i samlingen. De dateras till tidig bondestenålder ca 3 800 – 3 500 f Kr. Tyvärr vet vi inte var merparten en gång hittades.

Flintavfall från Borrby nr 61. Ett typiskt boplatsmaterial från bondestenålder. Foto: Ulrika Wallebom.Flintavfall från Borrby nr 61. Ett typiskt boplatsmaterial från bondestenålder. Foto: Ulrika Wallebom.

Boplatsen på Borrby nr 61

I Blågårdssamlingen finns ett antal föremål som ibland har tolkats som spåren efter en större stenåldersboplats, det har till och med talats om en stor flintindustri. De flesta tror att boplatsen låg vid gården Blågård, som ligger ett stycke öster om Borrby.

Sanningen är att det än idag är oklart var dessa fynd hittades. Blågårdssamlingen heter som den gör eftersom samlingen förvarades och ställdes ut på gården Blågård, ett stycke öster om Borrby by under en period. Fynden har förmodligen hittats vid gamla Folkets park öster om byn.

Genomgången av samlingen visar vidare att det finns cirka 100 föremål från just denna plats. En del yxor, knackstenar, dolkar och pilspetsar av flinta, men mest flintavslag och faktiskt en hel del natursten. Det är ett ordinärt boplatsmaterial från skilda tider. De flesta daterbara fynden kommer från bondestenålder 4000 – 1800 f Kr.

Läs mer om Blågårdssamlingen här.