Yxans utveckling – sen bondestenålder

Från sen bondestenålder finns från Borrby yxor av såväl flinta som bergart. Båda yxtyperna dateras till ca 2350 – 1800 f Kr.

Yxor med utsvängd egg.

Yxor med utsvängd egg

Dessa flintyxor med utsvängda eggar är flintsmedens försök att efterlikna europeiska bronsyxor. Yxan längst till vänster i bild är funnen i ett betfält år 1920 på Blästorp nr 7 och inköpt av Anders Eriksson. Den större, grå yxan är funnen vid plöjning i Sandby och inköpt av Mauritz Olsson år 1924. Den vita yxan är funnen vid plöjning på Blästorp nr 6, och inköpt av Anders Eriksson samma år. Den sista yxan är funnen år 1929 i Blästorp.

Bergartsyxor.

Bergartsyxor

Skafthålsyxor av sten tog betydligt längre tid att tillverka. Yxan överst till vänster är funnen i Sandby år 1917. Yxan där under består av ett eggfragment funnet vid jordbruksarbete på Borrby Gård, köpt år 1928 av Nils Mårtensson. Den största yxan av grönsten är funnen på Sandby nr 61 år 1933. Den sista yxan är från Borrby nr 8, funnen år 1935.