Yxan från havet

Denna järnyxa med bevarat träskaft lämnades in till museet av fiskaren Kalle Ekelund år 1983.

Yxan från havet.

Uppfiskad på torskkrok

Enligt uppgift skulle han ha fått upp yxan på en av sina torskkrokar vid fiske tre sjömil sydost om Brantevik. Typen kallas för skäggyxa och dateras till 1500- eller 1600-tal. På Arkeologidagen fick vi berättat för oss att det inte alls var Kalle, utan hans bror Olle Ekelund som ”fångat” denna yxa.