Tjocknackiga yxor - mellersta bondestenålder

Tjocknackiga yxor användes från omkring 3 300 f Kr och nästan tusen år fram i tiden. De är ett vanligt fynd i våra åkrar, och de användes både som bruksyxor och som offergåvor.

Tjocknackiga yxor.

Flintyxor

Den gulaktiga flintyxan på bilden är hittad på J Schultz ägor i Gislöv och skänkt av hans änka Elisa Schultz (ÖM 333). Den större yxan är funnen vid Pantarehuset invid Norra Kvarn (P 213).

Pilspetsar

Pilspetsarna är hittade vid Södra Kvarn i Brantevik på 1940-talet. Den långa spånpilen tillhör den gropkeramiska kulturen, ca 2800 f Kr, vars folk levde av fiske och sjöfågeljakt snarare än jordbruk. Den bruna pilspetsen är hittad vid potatisplockning och är något yngre.