Gärnsäs

Gärsnäs i arkiven

Gärsnäs är en ort som vuxit fram som stationssamhälle sedan järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet. Idag ligger Gärsnäs inom Stiby socken. Men dess historia är mycket äldre än så.

Fig 1_ ÖM_K4b5531_4Flygfoto över Gärsnäs, vykort med okänt årtal. Foto av Liljeqvist, AB Flygtrafik, Stockholm. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.31.4).

Medeltida anor

Byn Gärsnäs har medeltida anor, och nämns i de skriftliga källorna redan på 1300-talet. Då låg bebyggelsen, som bestod av 18 gårdar och två gatehus, samlade kring Gärsnäs gård, sedermera Gärsnäs slott.

Byn hade egen kyrka och utgjorde en egen socken tillhörande Järrestads härad. Kyrkan låg strax norr om slottet, och bebyggelsen låg samlad öster och söder om kyrkan. Fyra av gårdarna tillhörde, tillsammans med vattenkvarnen ”Brändemölla”, premonstratenserklostret i Tommarp under 1400-talet. Hela byn och dess kyrka ska ha rivits i samband med att slottet byggdes till under 1600-talet.

I Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum finns en hel del arkivalier och foton som handlar om Gärsnäs historia. En stor del av arkivalierna handlar om Gärsnäs slott. Från nyare tid finns klippsamlingar med notiser om olika händelser i byn med omnejd. Dessutom finns en del äldre fotografier.

Fig 2_ ÖM_K4b5531_34Foto på plöjande bonde. Fotot ska enligt uppgift härröra från trakten kring Gärsnäs, enligt en uppgift mellan Komstadhandlaren och Östra Vemmerlöv. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.31.34).