Komstad stenbrott

Kalkstensbrottet nära Gärsnäs

Komstad stenbrott ligger några kilometer nordväst om Gärsnäs. Här bröts den kalksten som kallas Komstadflis redan under medeltiden.

Fig 7 ÖM_K4b5531_24Arbetsbild från sekelskiftets Komstad. I bakgrunden ”Sladdran”, ett pumpverk som höll stenbrottet någorlunda fritt från vatten. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I K4b.55.31.24).

Medeltida anor

Man tror att stenbrottet har anor ända tillbaka till 1100-talet, och den typiska stenen återfinns i många av de äldsta kyrkobyggnaderna runt om på Österlen. Från Komstad har det dessutom fraktats sten till bland annat kyrkan i Ringsted, Sankt Petri kyrka i Malmö och Lunds domkyrka.

Stenbrotten kring Komstad var i användning ända fram i modern tid.