Om Gladsaxehus

Ruinen efter den forna riksborgen Gladsaxehus ligger mitt i byn Gladsax, strax öster öster om kyrkogården. Idag återstår inte mycket mer än ett litet stenröse - men vad få personer vet är att borgen under senmedeltiden hade en stor betydelse såsom den enda riksborgen i sydöstra Skåne.

Gladsaxehus lite grand från ovan...Borgen Gladsaxehus under utgrävning år 2004. Foto: Ulrika Wallebom.

Utgrävd

Delar av borgen grävdes ut av arkeologer i samband med ett forskningsprojekt mellan åren 2002 och 2004. Läs mer om utgrävningarna och resultaten här!