Yxor från sen bondestenålder

På väg in i bronsålder blev flintsmederna allt mer påverkade av den europeiska tillverkningen av metallföremål.

Flintyxor med utsvängd egg

De tre flintyxorna till vänster i bild har utsvängda eggar. De var ett första försök för flintsmeden att efterlikna kontinentens bronsyxor. De båda första yxorna är hittade vid ”Hallamannens egendom” och den sista vid Långaröd. Samtliga från Per Olssons samling.

Yxor av sten

Skafthålsyxorna av sten tog betydligt längre tid att tillverka. Dessa dateras till omkring 2 000 f Kr. Den skadade yxan till vänster är hittad i Gladsax by och skänkt av W Andersson vid Wilhemsberg. Den mindre är funnen i Gladsax Sandvång och den längst till höger är från Lannesberg. Samtliga är hittade mellan åren 1920 och 1925.