I övergången mellan sten och brons

Dolkarna och spjutspetsarna visar prov på flintsmedernas skicklighet i slutet av bondestenåldern omkring 1 800 f Kr. Vissa av föremålen är från början av bronsåldern.

Dolkar och spjutspetsar

Längst till vänster i bild syns fem vapen av flinta. Uppifrån och ned kan de beskrivas som följer: Miniatyrdolk från Gladsax Sandvång, skänkt av lantbrukare Per Larsson, Baskemölla. Trolig gravgåva. Liten spjutspets från Gladsax. Skänkt av direktör Axel Espersson i Simrishamn. Smäcker dolk från Wilhemsberg. Kanske en gravgåva från hällkistan intill gården? Ingår i Hugo Håkanssons samling. Längst ned; en stor dolk och en miniatyrdolk, båda hittade i en grav i Östraby och skänkta av ställets ägare Arvard Arvardsson år 1917.

Den gigantiska flintdolken

Till höger i bild syns en extremt lång dolk som är över 30 centimeter lång. Den är funnen runt år 1915 i en plogfåra bredvid vad som i de handskrivna liggarna beskrivs som en långdös vid egendomen Gröstorp 7.