Hammenhög

Okänd men storslagen förhistoria...

Hammenhög har på senare år seglat upp som en av de mest spännande kulturbyarna på Österlen. Det finns ett livaktigt byalag och flera kulturella institutioner, däribland lantbruksmuseet, som ju hyser tusentals av Fornminnesföreningens föremål. Byn har också en fin och välbesökt hemsida. Lägg därtill att byn har en storslagen och spännande förhistoria – och valet var självklart att Hammenhög skulle vara med som en av de fem utvalda byarna i pilotprojektet ”Forntid i Österlens byar”!

Välkommen till Hammenhög – en av våra utvalda byar! Fotomontage av Maria Grefalk.Välkommen till Hammenhög – en av våra utvalda byar! Fotomontage av Maria Grefalk.

En by rik på fornsaker

Hammenhög är inte den första by man kommer att tänka på när det gäller fornlämningar och fornsaker. Faktum är dock att vi i våra samlingar har närmare 200 fornsaker från byn, och desto mer finns bevarat på Historiska museet i Stockholm. I mitten av 1800-talet fanns nämligen en synnerligen aktiv och historieintresserad prost i Hammenhög, Johan Fredrik Lundh.

Han samlade tusentals fornsaker och grävde ut flera av traktens gravhögar, däribland Hammens hög, som givit namn år hela byn. Här hittade han en hällkista från tidig bronsålder, nästan 4000 år gammal, och i graven fann han bland annat flera kranier, en flintkniv, flera bronsföremål och en stenknapp – föremål som idag finns i Stockholm. Läs mer om Hammenhögs gravhögar här.

Över huvud taget är trakten närmast Hammenhög rik på fornlämningar. Titta bara på kartan över byn med utdrag ur fornminnesregistret!

Hammings hög på 1930-talet. Denna gravhög, som givit byn sitt hamn, grävdes ut av prosten Lundh på 1850-talet. Foto: Egil Lönnberg. Ur Fornminnesföreningens bildarkiv.Hammings hög på 1930-talet. Denna gravhög, som givit byn sitt hamn, grävdes ut av prosten Lundh på 1850-talet. Foto: Egil Lönnberg. Ur Fornminnesföreningens bildarkiv.

Hammenhögs forntid engagerar även byns unga invånare. Här är klass 2-3 från Hammenhögs skola på besök på Österlens museum för att titta på fornsakerna från byn. Foto: Ulrika Wallebom.Hammenhögs forntid engagerar även byns unga invånare. Här är klass 2-3 från Hammenhögs skola på besök på Österlens museum för att titta på fornsakerna från byn. Foto: Ulrika Wallebom.

Vill du veta mer om Hammenhögs fornsaker?

Några av alla de fornsaker från hammenhögstrakten som finns i Österlens museums magasin visades upp på en utställning under ”en dag för Hammenhög” den 4 september 2010. Nu lever uställningen vidare på internet. Besök utställningen här!

Länkar

Besök gärna Hammenhögs egen hemsida, http://www.hammenhog.com/

Har du en egen historia att berätta från Hammenhög? Skriv ner den på www.platsr.se! Det har vi gjort!

Sök själv i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister!, www.raa.se/fornsok