Fler yxor

Det finns flera olika typer av yxor från mellersta bondestenålder i magasinet. Här syns ett urval.

Yxor på fårskinn.

Tjocknackiga yxor – mellersta bondestenålder

Tjocknackiga yxor användes från omkring 3 300 f kr och nästan tusen år fram i tiden. De är ett vanligt fynd i våra åkrar, och de användes både som bruksyxor och som offergåvor. Inkomna på 1910- och 1920-talen.

De sex flint- och stenyxorna överst i bild är så kallade tjocknackiga yxor. Den största flintyxan, till vänster, är funnen på Hammenhög nr 15 (P 1140). Den mindre är funnen vid grävning på Axeltorps ägor, skänkt av lantbrukare O Johnsson (ÖM 6192).

Bergartsyxorna är funna vid plöjning på Hammenhög nr 14 (ÖM1924), respektive i Hammenhögs by (ÖM 5122). De båda mindre yxorna är miniatyryxor av flinta funna i Hammenhög. De har fungerat som gravgåvor (ÖM 4708, 5130).

Yxor från stridsyxetid

Övriga yxor på bilden är så kallade håleggade yxor. Denna typ av yxa skaftades på tvären och användes till att urholka trä. Tillhör den jordbruksbaserade stridsyxekulturen och brukar dateras till ca 2 800 – 2 350 f Kr. Inkomna på 1910-1930-talen, de flesta är funna i samband med plöjning.

Längst till vänster en flintyxa funnen i Hammenhög, ursprungligen inköpt från häradshövding Bennet och skänkt till museet av fil kand T Tufvesson, Borrby (ÖM 396). De följande yxorna är funna på Hammenhög nr 2 (ÖM 1913), Hammenhög nr 15 (ÖM 1919), Hammenhög nr 62 (ÖM 1923), Hammenhög nr 18, köpt av Anton Stålhammar (ÖM 3619) och Hammenhög nr 34, köpt av Mårten Nilsson (ÖM 3624). Flintyxorna längst ned till höger är funna vid betupptagning på Norregårda (ÖM 7317) respektive under vårarbetet år 1912 på Hammenhög nr 37 (HH 146E).

Längst ned till höger i bild finns en halv stridsyxa av bergart från samma tid. Den är hittad i Hammenhög och har ursprungligen varit en gravgåva i en mansgrav (ÖM 5124).