Bygdens son – Oskar Herman Arvidsson

Hembygdsälskaren

Oskar Arvidsson föddes år 1879 som snickarson i Östra Herrestad och återvände dit efter flera års ”gesälltid” som allmogemålare runt om i Sverige. Redan i unga år började han intressera sig för sin hembygd.

SKMBT_C22011070709490Oskar Herman Arvidsson som ung. Foto ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I L1.2.3).

 

Vem var han?

Enligt honom själv lades grunden till hans intresse när hans mor om vinterkvällarna berättade om gamla tider. Det första han själv började utforska var de spännande sägnerna om den lärde och vittbereste Falk Lycke på Gärsnäs Slott, som levde på 1500-talet. Som vuxen titulerades han målarmästare, men varje ledig stund ägnades åt att forska om och dokumentera hembygden. Han dog år 1960.

Man häpnar när man bläddrar i de handskrivna och illustrerade verk han har lämnat efter sig – både över den tid han måste ha lagt ned åt själva grundforskningen och med vilken minutiös precision han har beskrivit föremål och miljöer. Hans handstil är exakt och oefterhärmlig. Allt som finns att veta om hans hemby Östra Herrestad finns samlat i tre stora verk, som finns i museets arkiv.

Oskar Arvidsson ingick länge i styrelsen för Fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, och idag finns en stor del av hans insamlade föremål, teckningar och böcker kvar i original på Österlens museum. Det är verkligen en rik källa att ösa ur.

SKMBT_C22011070709480Oskar Herman Arvidsson i sitt hem år 1943. Bild ur veckojournalen nr 5/43 ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F3.24.5).

 

SKMBT_C22011070709510En sida ur Oskar Herman Arvidssons böcker om Östra Herrestads historia. Ur Fornminnesföreningens arkiv på Österlens museum (ÖM I F3.24.3).