Östra Vemmerlöv

Platsen för förhistoriska människooffer

Trakten kring Östra Vemmerlöv har en varierad fornlämningsbild, med allt från spektakulära offermossar som nyttjades redan under jägarstenåldern, fram till den ovanligt vackert belägna medeltidskyrkan mitt i byn. Det finns en intressant samling av föremål i museets arkeologiska magasin från byn, och byalaget är både livaktigt och uppfinningsrikt. Att Östra Vemmerlöv ännu inte har skaffat sig en officiell hemsida kan inte hjälpas – byn är för intressant för att inte få vara med i pilotprojektet ”Forntid i Österlens byar”!

Välkommen till Östra Vemmerlöv – en av våra utvalda byar! Fotomontage av Maria Grefalk.Välkommen till Östra Vemmerlöv – en av våra utvalda byar! Fotomontage av Maria Grefalk.

Flintyxa med bevarat träskaft hittat i Näbbe mosse på 1940-talet. Yxan dateras till tidig bondestenålder, runt 3 800 f Kr. Originalet finns på Historiska Museet i Stockholm (SHM 24306), och det är också de som fotograferat den.Flintyxa med bevarat träskaft hittat i Näbbe mosse på 1940-talet. Yxan dateras till tidig bondestenålder, runt 3 800 f Kr. Originalet finns på Historiska Museet i Stockholm (SHM 24306), och det är också de som fotograferat den.

Okänd men intresseväckande forntid

Östra Vemmerlövs förhistoria är kanske inte så välkänd, men inte desto mindre finns här många fascinerade fornlämningar från hela förhistorien. Från äldsta stenålder finns bland annat flera intressanta fynd av renhorn, fiskeredskap, stockbåtar och människooffer(!) från Näbbe mosse ett stycke nordväst om byn.

I Vemmerlövs närhet finns dessutom flera bronsåldersgravar, från vilka vi i våra samlingar bland annat har flera välbevarade gravurnor. Från nyare tid finns det medeltida Gyllebohus, med en historia minst lika kittlade som det välkända Glimmingehus.

Titta själv på kartan över byn med utdrag ur fornminnesregistret!

I samlingarna finns flera välbevarade ben- och hornföremål från mossarna kring Östra Vemmerlöv. Här en del av ett sköldpaddsskal från Näbbe mosse (ÖM 50/158). Under sten- och bronsåldern var klimatet varmare och då levde kärrsköldpaddor i Skåne. Foto: Ulrika Wallebom.I samlingarna finns flera välbevarade ben- och hornföremål från mossarna kring Östra Vemmerlöv. Här en del av ett sköldpaddsskal från Näbbe mosse (ÖM 50/158). Under sten- och bronsåldern var klimatet varmare och då levde kärrsköldpaddor i Skåne. Foto: Ulrika Wallebom.

Fornsaker i magasinet

I Österlens museums magasin finns runt 170 fornsaker från trakten kring Östra Vemmerlöv. Till största del handlar det om flintredskap som yxor, dolkar, skrapor och mejslar från bondestenålder. Föremålen är hittade på gårdarna i och runt byn.

Dessutom finns ovanligt många välbevarade föremål av ben och horn i samlingarna. Föremålen dateras till jägarstenålder och de flesta är hittade i Näbbe mosse och St Dode mosse. Dessa harpuner, hornyxor och andra rariteter får till och med luttrade stenåldersforskare att höja på ögonbrynen.

En stor del av dessa föremål visades upp på en utställning i Kyrksalen mitt i byn under Östra Vemmerlövs hemvändardag den 7 augusti 2010. Nu lever utställningen vidare på internet. Besök utställningen här!

Kristian Brink är arkeolog med rötter i Östra Vemmerlöv. Här studerar han stenåldersföremål som hittats i byn. Foto: Ulrika Wallebom.Kristian Brink är arkeolog med rötter i Östra Vemmerlöv. Här studerar han stenåldersföremål som hittats i byn. Foto: Ulrika Wallebom.

Länkar

Sök själv i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister! www.raa.se/fornsok

Har du en egen historia att berätta från Östra Vemmerlöv? Skriv ner den på www.platsr.se! Det har vi gjort!