Per Bloms samling

Under utställningen i Östra Vemmerlöv hakade vi på temat ”Hemvändare”. Som av en slump hade historiestuderande Valter Blom, sommarboende i Östra Vemmerlöv, en praktik på Österlens museum under sommaren 2010.

Under Valters praktikperiod kom vi efter mycket om och men nämligen på att han var släkt med den kände fornsakssamlaren och österlenbon Per H Blom.

Historikern Valter Blom visar upp ljusterspetsen som en gång i tiden ingick i hans släktings fornsakssamling. Foto: Ulrika Wallebom.Historikern Valter Blom visar upp ljusterspetsen som en gång i tiden ingick i hans släktings fornsakssamling. Foto: Ulrika Wallebom.

Med på utställningen i Östra Vemmerlöv hade vi därför ett väldigt speciellt föremål ur Per H Bloms samling, nämligen en 10 000 år gammal ljusterspets av ben. Föremålet är ett unikum i museets magasin.

Ljusterspetsen av ben från Maglemosekultur dateras till ca 9500-6800 f Kr.  Den är troligen funnen i Vik, och lämnades in till Österlens museum av Bertil Blom år 1983. Foto: Ulrika Wallebom.Ljusterspetsen av ben från Maglemosekultur dateras till ca 9500-6800 f Kr. Den är troligen funnen i Vik, och lämnades in till Österlens museum av Bertil Blom år 1983. Foto: Ulrika Wallebom.