De skånska spetsarnas namn

Det finns många fantasifulla namn på mönster och motiv inom skånsk frihandsknyppling. Här försöker vi visa på de vanligaste.

De skånska spetsarnas namn

I den skånska knypplingen namnges både enskilda motiv och hela spetsar. En spets kan dessutom ha olika namn beroende på var den knypplats och av vem. Varje knypplerska satte sin egen prägel på sina alster. Detta kan skapa en viss förvirring.
De smalare spetsarna har namn på hela spetsen och delas inte upp i motiv.
De bredare spetsarna är uppbyggda av olika motiv med en bakgrund. Oftast är det olika tekniker eller bottnar på motiv och bakgrund. Motiven avdelas med skackar i olika former.

Det förekommer olika slags så kallade bottnar, t ex
Småhålsbotten Småhålsbotten.

Halvslagsbotten Halvslagsbotten.
Vävbotten Vävbotten.
Viddelövsbotten Viddelövsbotten.

En botten utgör bakgrund och en annan botten omger motivet, till exempel bladstjärna i vävbotten och som bakgrund småhålsbotten, vilket lyfte fram motivet.Bladstjärna i vävbotten, bakgrund småhålsbotten.

En botten kan också utgöra hela mönsterpartiet med konturer som formar själva motivet, till exempel vävbotten med småhålsrader som kontur, exempelvis en stjärna. Vävbotten med småhålsrader som kontur. Detalj ur spets knypplad av Mätta Arvaste.

Motiv

Hjärtan finns i ett stort antal versioner och storlekar. De är också grupperade. Enstaka hjärtan, stupvända hjärtan, tre eller fyra i klunga samt större grupper.4 hjärtan i klunga.

Hjärtat kan utföras i till exempel viddelöv, vävbotten, halvslagsbotten eller småhålsbotten beroende på omgivande knypplingsteknik. 3 hjärtan i grupp på vävbotten.

Hjärtat kan också ha ett mindre motiv inuti såsom småhålsrader med mera.

Hjärtat kan vara omgivet av taggar och kallas då antingen trissehjärtan eller kammahjärtan.

Kammahjärta.

Kammahjärta med småhålsrad.

Hjärtat kan ha krokar i spetsen och kallas då hjärtan med hänglen. Hjärta med hängle.

Det kan även ha krokar i ovankanterna också och kallas då kryckehjärtan. Kryckehjärta.

 

Stjärnor finns i ett stort antal versioner och storlekar, som bladstjärnor, halva och hela och då utförda i till exempel viddelöv, vävbotten, halvslagsbotten eller småhålsbotten beroende på omgivande knypplingsteknik. Halvbladstjärna.

4 stjärnor i klunga. Ibland har bladen små motiv inuti såsom halva kres, småhålshjärtan med mera. Halvbladstjärna på småhålsbotten.

Det finns också riddarstjärnor med olika mittpartier. Riddarstjärna.

 

 

Tulpaner finns i ett stort antal varianter och storlekar. Det finns ensamma tulpaner, stupvända tulpaner, tulpaner i klunga om tre eller fyra stycken. Stupvända tulpaner.
Tulpaner finns också utförda i sporrakringlor, viddelöv, halvslag, småhålsbotten och vävslag och då ofta med små motiv i tulpanen. 4 sporrakringletulpaner i grupp. Det finns tulpaner med småhålshjärtan och viddelövsrutor. Tulpan med stupvända hjärtan.

Säkert finns det fler varianter.

 

 

Rutor, finns även i olika varianter. De förekommer som utfyllnad för att få harmoni i spetsen, men även som eget motiv. Rutor som eget motiv.

Rutor som utfyllnad.

Trissor finns och är en ruta med med taggar runt om och med ett stort antal motiv inuti. Trissa.

Trissa.

 

 

Kres (kors), också detta motiv finns i flera varianter. 4 kres i grupp, vävbotten.
Kres och trissa förväxlas ibland i provböcker och uppteckningar.

Mamseller finns med och utan rand på kjolen samt även i par. Mamseller i par.Mamsell med rand på kjolen. Knypplad av Anne-Marie Persson.

Skack är ett så kallat mellanparti som avgränsar olika mönsterformer i spetsarna. Det förekommer sned skack som är den vanligaste och benämns enbart skack. Sned enkelskack i ljusgull.
Sedan finns det rak skack, vinkelskack och hötjiveskack även kallad ”göulahugare” av en knypplerska. Hötjiveskack, "göulahugare". Alla utförda i olika tekniker och bredder, det kan vara två skackar med ett mellanparti av till exempel hjärtan.

Vinkelskack i ljusgull med hjärtan som mellanparti.

Även andreaskors i olika tekniker kan användas som avdelare mellan motiven. Andreaskors.

Det finns även plättar eller småstjärnor där gränserna är små och svåra att skilja åt. Plättar som andreaskors.

Sedan finns det enskilda motiv utan versioner eller få versioner såsom

Fågel på gren Fågel på gren.
Fåglalek Fåglalek.
Haren i bedefanen (betblasten) Haren i bedefanen (betblasten).
Hjorten Hjorten.
Häst och ryttare Häst och ryttare.
Svan eller gås Svan eller gås.

Det finns också spetsar som har ett eget namn såsom:

Flammetaggen Flammetaggen. Knypplad av Anne-Marie Persson.
Gassjeblomma kallad gaffelblomma av en knypplerska, med och utan ganser Gassjeblomma.
Grenahål i olika versioner Snoken med grenahål.
Hammarstaggen, även kallad hammars piler eller träskotaggen Hammarstagg.
Kattatass eller sjubladrosa Kattatass eller sjubladsrosa. Knypplad av Anne-Marie Persson.
Ljusgull Ljusgull.
Lysraden Lysrad. Knypplad av Anne-Marie Persson.
Loppan Loppan.
Gamla sotrynet eller enhålstaggen eller tvåparstaggen Gamla sotrynet eller enhålstaggen eller tvåparstaggen.
Stora sotrynet eller treparstaggen Stora sotrynet eller treparstaggen.
Lilla sotrynet Lilla sotrynet. Knypplat av Anne-Marie Persson.
Skolmästaretaggen Skolmästaretaggen. Knypplad av Anne-Marie Persson.
Snoken Snoken.
Solfjäderstagg med variationer mellan solfjädrarna Solfjäderstagg.
Tockarövar eller trekanter, även krokar Tockaröv eller trekant, även krokar.
Tärningen Tärningen. Knypplad av Anne-Marie Persson.
3-hålstagg eller 4-parstagg 3-hålstagg eller 4-parstagg.
5-parstagg 5-parstagg. Knypplad av Anne-Marie Persson.
6-hålstagg eller 9-parstagg 6-hålstagg eller 9-parstagg.
8-parstagg 8-parstagg. Knypplad av Anne-Marie Persson.

När man beskriver en spets kan det låta så här i skriven form: ”stupvända tulpaner, kres, rak grenahålsskack samt trehålstagg i ytterkanten”. När man idag knypplar en spets har man den gamla spetsen som förlaga. Ett vant öga kan urskilja hur både botten och motiv är uppbyggda.

Foto: Oline Sörensen