Marint avfall

Under 2016-2019 leder Marint centrum MARELITT Baltic, ett EU-projekt om förlorade fiskeredskap, s.k. "spökgarn". Mer information finns här.