Pedagogisk verksamhet

Marint centrum strävar efter att fungera som ett kunskapscenter och en ögonöppnare som väcker intresse och engagemang för Östersjön, bland annat genom marin utomhuspedagogik.

Mot den bakgrunden verkar Marint centrum för att erbjuda marin utomhuspedagogisk verksamhet riktad till kommunens barn och unga. Barnen får genom detta möjlighet att främja sin nyfikenhet och utveckla sin förståelse för naturens olika kretslopp samt få en positiv bild av hur människor, djur och natur påverkar varandra.

Under 2011 och 2012 genomfördes ett program, särskilt utvecklat av Simrishamnspedagoger och föreningen Sea-U från Malmö, med kommunens alla femåringar. Under 2013 hade vi av ekonomiska skäl tyvärr inga möjligheter att genomföra programmet. Sedan 2014 är programmet tillbaka, nu i egen regi i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Marint centrum. 

Pedagogiskt program för förskolan 2015

Genomfördes 1-5 juni, från och med i år i samarbete med Naturskolan Österlen i Kivik.

Pedagogiskt program för förskolan 2014

Genomfördes 3-6 juni, information och bilder finns här.

Pedagogiskt program för förskolan 2012

Programmet bestod av en träff som hölls utomhus och leddes av två pedagoger från SEA-U och därtill en finaldag med utställning på Marint centrum.

http://www.youtube.com/watch?v=LUnWTszpVTU&feature=youtu.be

Utomhuslektion vid stranden
Då vi träffas vid Fiskestugan börjar vi med kort introduktion till havet och stranden. Efter detta får barnen och förskolepedagogerna gå ut och håva tillsammans med pedagogerna från SEA-U. Vi kommer då att använda vadarstövlar, håvar och vattenkikare. Det är viktigt att lärarna följer med barnen ut i vattnet så att de får en gemensam upplevelse som de kan prata om och referera till när de kommer tillbaka till ordinarie verksamhet. Avslutningsvis kommer vi även att utforska stranden och upptäcka vad den har att erbjuda samt genom dramalekar bekanta oss ytterligare med några av havets invånare.

Lektionerna genomförs vid Fiskestugan i Simrishamn tisdag 22 maj, onsdag 23 maj och torsdag 24 maj, klockan 9.15 – 11.30 samt 12.30-ca 15.

I förskolan
Frågorna kan bli många efter en dag fylld med intryck och det är viktigt att barnen får fundera och reflektera över vad de har varit med om efter dagen med oss. Hittade vi några djur i havet? Vad fanns det på stranden? Det är roligt att samla strandfynd att ta med tillbaka till förskolan. Av dessa kan man sedan göra små akvarier i skokartonger. Då skapas tillfälle för barnen att reflektera över vad vi hittade i och vid havet samt skapa sin egen undervattensvärld i kartongen.

Avslutning och utställning
Projektet avslutas med en gemensam festlig stund med alla deltagande förskolor på Marint
centrum då Havsbandet kommer på besök med föreställningen ”Kalle Krabba och trumpeten”. Alla deltagande förskolor kommer då att få ett exemplar av SEA-U:s hela nysläppta bok ”Vem vill leka med räkan Rut?”.

Utomhuslektionerna dokumenteras av elever från Österlengymnasiet, som kommer att
fotografera aktiviteterna och skapa ett digitalt bildspel som kommer ingå i utställningen av barnens akvarier på Marint centrum 1-7 juni. Bildspelet kommer även finnas på kommunens hemsida.

Deltagande förskolor: Annelund, Backstugan, Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik,
Sankt Olof, Skillinge och Solrosen
Pedagogik: Sea-U Marint kunskapscenter
Dokumentation och utställning: Österlengymnasiet
Arrangör: Marint centrum och Simrishamns kommun

Pedagogiskt program för förskolan 2011

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö 98, Normer och värden).

Avsikten är att de minsta barnen på ett fantasifullt sätt lär sig om djuren i Östersjön och på ett tidigt stadie ges möjlighet att utforska, urskilja och ställa frågor om djur, växter och natur. Därigenom ges barnen möjlighet att främja sin nyfikenhet och utveckla sin förståelse för naturens olika kretslopp samt få en positiv bild av hur människor, djur och natur påverkar varandra.

Varje klass får två tillfällen ute "i fält". Vid den första lektionen, som hålls vid Fiskestugan i Simrishamn, får barnen lyssna på en saga om några av de vanligaste djuren i Östersjön. Därefter går barnen och förskolelärarna ut i havet och håvar tillsammans med Sea-U:s pedagoger, iförda vadarstövlar och utrustade med håvar och vattenkikare. De djur som barnen hittar i havet utforskas närmre. Frågor, funderingar och reflektioner bearbetas sedan i klassen hemma på förskolan inför det andra besöket, som äger rum i Skillinge. Då blir det dramaövningar som anknyter till havet, avlöst av en strandpromenad då man letar efter strandfynd som barnen kan använda för att fylla de akvarier som de ska bygga. Fredagen den 27 maj är det gemensam avslutning på Marint centrum med föreställningen "Kalle Krabba och havsbandet". Till finaldagen skapas också en utställning av alla barnens akvarier samt med foton och dokumentation från fältdagarna. Utställningen finns till allmänt beskådande i Marint centrums foajé till och med söndagen 5 juni. Välkomna att ta en titt!