Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Genom långsiktig planering hanterar Havs- och vattenmyndigheten mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda. Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Huvudkontoret finns i Göteborg.

Ett av Havs- och vattenmydighetens ansvarsområden är landningskontroll av fisket. Enheten för landningskontroll organiseras i tre sektioner för fältkontroll (Öst, Syd och Väst). Fältkontroll Syd har kontor med ca 10 medarbetare på Marint centrum.  

Landningskontrollen ansvarar för

  • mottagande, registrering, verifiering och validering av uppgifter om fisket, landningar, övertagande, transporter och första försäljning av fisk,
  • landningskontroll, transportkontroll och handelskontroll,
  • planering och genomförande av internationellt kontrollsamarbete (JDP) inom sitt verksamhetsområde.

Mer information om Havs- och vattenmyndiheten.