Östersjöinitiativet

ÖstersjöInitiativet är ett nationellt nätverk bestående av mellan sju lokala/regionala aktörer som har gemensamt att man är beroende av ett friskt hav för livskvalitet och näringsverksamhet och därför arbetar aktivt för en bättre havs- och vattenmiljö. Tillsammans vill vi omsätta de politiska riktlinjerna inom HELCOM, EU och den svenska havsmiljöpolitiken till åtgärder som förbättrar förhållandet i och runt Östersjön. Syftet med initiativet är att utveckla miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera, och främja miljödriven näringslivsutveckling och bedriva information och folkbildning.

Mer information på hemsidan.