Prebona

Prebona finns på Marint centrum sedan 2015.

Prebona AB är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas banbrytande produkter medger stora möjligheter till effektivare resurshushållning samt ökad funktionalitet i jämförelse med konventionella produkter på marknaden.

För mer information se www.prebona.com.